PH den 2. februar 2012

Kyndelmisse, eller Kjørmes Knud, er egentlig en gammel katolsk helligdag. Her fejrede man Mariæ’s renselse 40 dage efter Jesu fødsel. På denne dag kunne Maria atter vise sig i templet efter fødslens urenhed, og dette blev fejret med en stor lysfest.

Læs videreKyndelmisse

kratom masters